1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Thiện

Tự: Khả Dục

Hiệu: Thích Hiên

– Sinh năm 1763 (tức năm Quý Mùi) tại làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Đại Nam (nay là tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam)

Mất năm 1818 (tức năm Mậu Dần) (55 tuổi) tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Ông nộiNguyễn Thiềubà nộiĐặng Thị Tuyết

Ông ngoại là Bùi Thế Đạt

– BốNguyễn Điềumẹ là Bùi Thị

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình có ? anh chị em (Nguyễn Thiện, Nguyễn Hành)

Năm 1784 (Cảnh Hưng thứ 45), Nguyễn Thiện thi Hương đỗ tứ trường, nhưng vì có loạn kiêu binh ở kinh đô Thăng Long, thời cuộc lắm rối ren nên ông không ra làm quan.

Năm 1918 (Mậu Ngọ) ông mất, hưởng dương 55 tuổi.

4. Tác phẩm và công trình tiêu biểu

Nhuận sắc Truyện thơ Hoa tiên của anh rể Nguyễn Huy Tự. Năm 1875 (Ất Hợi, Tự Đức) bản nhuận sắc được Đỗ Hạ Xuyên khắc ván in lần đầu với nhan đề là Hoa tiên nhuận chính hay Hoa tiên nhuận chính tân biên.

Sách Văn học thế kỷ 18 do PGS. Nguyễn Thạch Giang (chủ biên), thì truyện dài 1.766 câu (đã dịch trọn vẹn ra chữ Quốc ngữ). Nhưng, theo nhà nghiên cứu Dương Quảng Hàm thì bản này có đến 1.858 câu.

Các tác phẩm khác của ông:

  • Đông phủ thi tập
  • Huyền cơ đạo thuật bí thư

5. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

vansu.vn

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *