1. Thông tin

– Tên gọi: Bùi Thị

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Nam (nay là Việt Nam).

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Bố là Bùi Thế Đạt

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Nguyễn Điều

Con trai: Nguyễn Thiện

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *