Nguyễn Ức (1767 – 1823)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Ức

Tước hiệu: Sóc Nhạc hầu

– Sinh năm 1767 (tức năm Đinh Dậu) tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

Mất năm 1823 (tức năm Quý Mùi) (57 tuổi) tại làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, xứ Kinh Bắc, Đại Nam (nay là huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNguyễn Quỳnh

– Ông ngoại là Trần Ôn

– Bố Nguyễn NghiễmmẹTrần Thị Tần

b) Hôn nhân và con cái

– Kết hôn/ Quan hệ gia đình với vợ (chồng) là

– Có ? người con:

Con trai: Nguyễn Thắng

3. Con người và tính cách

Sống về nghề kiến trúc, ông là người khéo tay vẽ kiểu, tạc tượng và giỏi tính toán gỗ đá vật liệu, chỉ huy thợ.

4. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 9 trong gia đình có 21 anh chị em (Nguyễn Khản, Nguyễn Điều, Nguyễn Thị Diên, Nguyễn Trụ, Nguyễn Quýnh, Nguyễn Trừ, Nguyễn Đề, Nguyễn Nhưng, Nguyễn Du, Nguyễn Ức, Nguyễn Tốn, Nguyễn Lạng, Nguyễn Nghi, Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh)

Nhận tập ấm là Hoằng tín Đại phu Trung thành môn vệ úy

Năm 1789 (Kỷ Dậu) vua Lê Chiêu Thống chạy sang nhà Thanh, ông lui về ngụ ở quê vợ, tại làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, xứ Kinh Bắc, Đại Nam.

Năm 1794 đươc anh trai là Nguyễn Nể, giáo phó vàng bạc cho việc xây dựng lại các từ đườnghọ Nguyễn Tiên Điền, các đền thờ, chùa Trường Ninh, cầu Tiên bị tường Lê Văn Dụ Tây Sơn, đốt phá làm cỏ sau cuộc khởi nghĩa Nguyễn Quýnh.

Năm 1811 (Tân Mùi) vua Gia Long nghe tiến cử, gọi ông vào kinh, bổ làm Thiệm sự bộ Công, tước hầu.

Năm 1822 (Nhâm Ngọ, Minh Mạng) ông làm Giám đốc coi việc Nội tào phủ, phàm các miếu điện xây dựng ở kinh thành đều tự tay ông sáng chế.

Năm 1823 (Quý Mùi) ông mất tại quê vợ, hưởng dương 57 tuổi.

5. Tác phẩm và công trình tiêu biểu

Xây dựng chùa Kim Liên, chùa Tây Phương, chùa Trấn Quốc,…

6. Tham khảo

– Internet

mobile.coviet.vn

suckhoecongdong.vn

nguyendu.com.vn

lienphathoi.org

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.