Nguyễn Nghi (1773 – 1845)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Nghi

Hiệu: Chu Kiều, Hồng Vũ, Lạc Am

– Sinh năm 1773 tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

Có thông tin là sinh năm 1770

Mất năm 1845 (72 tuổi) tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

Có thông tin là mất năm 1842

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNguyễn Quỳnh

– BốNguyễn ThiềumẹNguyễn Thị Xuân

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai: Nguyễn Toản

3. Con người và tính cách

Được mọi người kính yêu, tính tình nghiêm nghị có đức, thường kết giao với những danh nhân.

Nguyên Lập Đạm Trai viết: Ông tuổi cao đức lớn, vẻ tinh thuần như un đúc cả vào. […] Dòng dõi trâm anh, gia thế từ xưa cao vọi, thuở nhỏ ông tránh loạn Tây Sơn, giấu mình trong nghề làm thuốc, bèn thôi không cầu ra làm quan. Ông giữ vững chí mình, yên với cảnh nghèo, đem đạo phải và thẳng ngay ra dạy con, vui vẻ muốn nơi sân hòe ắt có kẻ làm nên, và rốt cuộc lệnh lang đã khiến cho ý muốn ấy được thành; hạc nội yên hưởng cảnh thung dung, đất An Lạc thật là nơi vui vẻ vậy. Đầu mùa Đông, ông cùng với ta uống rượu bàn văn, trong khoảng nói cười, chợt nhắc tới thơ Nôm, nhân đưa ra cho ta coi cuốn Quân Trung Đối ông đã diễn âm trong những ngày thường, và bảo tra chấm và bình phẩm.

4. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 13 trong gia đình có 21 anh chị em (Nguyễn Khản, Nguyễn Điều, Nguyễn Thị Diên, Nguyễn Trụ, Nguyễn Quýnh, Nguyễn Trừ, Nguyễn Đề, Nguyễn Nhưng, Nguyễn Du, Nguyễn Ức, Nguyễn Tốn, Nguyễn Lạng, Nguyễn Nghi, Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh)

Trong thời loạn lạc nên không có dịp thi cử, ông về quê mẹ ở làng Châu Trần (hay Châu Kiều), xã An Lạc, tỉnh Bắc Ninh, Đại Nam làm nghề thầy thuốc và dạy học.

Năm 1834 (Giáp Ngọ) viết xong truyện Quân Trung Đối

4. Tác phẩm và công trình tiêu biểu

Truyện thơ Quân Trung Đối

5. Giải thưởng và tôn vinh

Mộ chí tại xã An Lạc, Tiêu Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

6. Tham khảo

– Internet

nghiencuulichsu.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.