Nguyễn Lạng (1786 – 1817)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Lạng hay Nguyễn Lượng

Hiệu: Châu Sơn Tiều Lữ, Châu Giang.

– Sinh năm 1786 tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

Mất năm 1817 (31 tuổi) tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNguyễn Quỳnh

– BốNguyễn ThiềumẹPhạm Thị Lộ

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 11 trong gia đình có 21 anh chị em (Nguyễn Khản, Nguyễn Điều, Nguyễn Thị Diên, Nguyễn Trụ, Nguyễn Quýnh, Nguyễn Trừ, Nguyễn Đề, Nguyễn Nhưng, Nguyễn Du, Nguyễn Ức, Nguyễn Tốn, Nguyễn Lạng, Nguyễn Nghi, Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh)

Đang cập nhật

6. Tham khảo

– Internet

hoangkimlong.wordpress.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.