1. Thông tin

– Tên gọi: Phan Thị

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê – Trịnh trong lịch sử Việt Nam

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ hôn nhân với chồng là: Nguyễn Quỳnh

– Có 4 người con: (3 con trai và 1 con gái)

Con trai: Nguyễn Tín, Nguyễn Sĩ, Nguyễn Huyền.

Con gái: Nguyễn Hằng.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *