Nguyễn Huệ (1805 – 1733)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Huệ

– Sinh năm 1805 tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

Mất năm 1733 tại Đại Nam (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia trong thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam

2. Hôn nhân và gia đình

– Ông nộiNguyễn Thểbà nộiLê Thị

– BốNguyễn Quỳnh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 12 người con: (Nguyễn Huệ, Nguyễn Thiều, Nguyễn Trọng, Nguyễn Thanh, Nguyễn Bích, Nguyễn Tín, Nguyễn Sĩ, Nguyễn Huyền, Nguyễn Hằng)

Năm 1733 (Quý Sửu, Long Đức thứ 2) đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, chưa kịp vinh quy bái tổ thì bị bệnh rồi mất.

4. Giải thưởng và tôn vinh

Phong phúc thần

5. Tham khảo

– Internet

mientrung.vanhien.vn

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.