1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Chúng

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Ông nộiNguyễn Nhậm

– Bố Lệnh Thiện hầu

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con út trong gia đình có 2 anh em (Nguyễn Mao, Nguyễn Chúng)

Mất sớm

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *