Xáo trộn – Xon

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Xáo trộn

– Tác giả: Xon

– Thời gian sáng tác:

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Mưa rơi rơi rả rích.

Mình đang buồn hay vui?

Nghe bản romatic.

Hương trà thơm trên môi.

Chiều nay, ta nhớ quá.

Ta của ta qua rồi.

Chiều nay, ta nhớ quá.

Em vừa mới đây thôi.

Em về trong chiều hoang.

Hoa hồng run run đỏ.

Thì thầm lời nhắc nhở.

Đừng quên nhau em à!

Mưa dệt thành bài ca.

Hát cho mùa thu cũ.

Có mặt trời say ngủ.

Nên trốn mình trong mây.

Có vạt áo em bay.

Ở trong tranh thiếu nữ.

Có bàn tay em về.

Hứng mưa đong nỗi nhớ.

“Trôi tuột rồi phải không?”

Mưa đầm đìa trên đồng.

Mưa thì thào mắt lá.

“Em cười gì tệ quá,

Không trả lời anh đi?”

Nhạc roma thành sông.

Hương trà say ngây ngất.

Nhìn cánh hồng run run.

Anh tưởng môi em thật.

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.