Trung Hà đất mẹ quê ta

Trời ban cho thác Bản Ba nghĩa tình

Trung Hà đất mẹ quê mình

Sơn bao thủy bọc hữu tình là đây

Ngàn năm xưa ở đất này

Cháu con gìn giữ đến nay vẹn toàn

Theo lý tưởng Bác vững vàng

Theo đường lối Đảng ngày càng tiến lên

Quê hương là móng là nền

Cháu con xây dựng làm nên cơ đồ

Làm theo di chúc Bác Hồ

Mười chín tiêu chí bây giờ là đây

Nông thôn đổi mới từng ngày

Trung Hà con cháu chung tay thực hành

Toàn dân nắm bắt cũng nhanh

Đoàn kết dân tộc vững thành rừng cây

Rừng hoa muôn sắc là đây

Ngày đại đoàn kết nơi này đồng tâm

Cùng các dân tộc anh em

Chung tay xây dựng quê hương đẹp giàu

Thập phương khách ở nơi đâu

Về đây du lịch làm giàu quê em

Lời ca hát cọi, hát then

Bản sắc dân tộc chúng em chào mời

Xơi trầu, xơi nước nghỉ ngơi

Tay bưng tay rót em mời thiết tha

Tỉnh cảm quê em mặn mà

Cơm lam, chè mạn thật là khó quên

Cá nướng em đặt đĩa bên

Rau rừng xào mỡ, lại thêm gà đồi

Thijnt dê bóp tái xong rồi

Rượu ngô em rót chẳng vơi bát nào

Mời anh, mời chị cùng vào

Vui chung một bữa ai nào dễ quên

Chuyến sau em lại mời lên

Du lịch thăm thác là nền văn minh

Tình cảm gắn bó ta mình

Hát then hát cọi chung tình giao duyên

Chúng em chào chị chào anh

Ra về xin chớ lãng quên Trung Hà

Hòa Phú, 18/7/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *