1. Thông tin cơ bản về thơ thất ngôn

Thể thơ Thất ngôn hay còn được gọi là thơ bảy chữ. Xuất phát từ Thơ Mới và chia khổ các khổ 4 câu.

2. Kết cấu về thể thơ thất ngôn

Thơ thất ngôn được viết xuyên suốt mỗi câu 7 chữ nối tiếp nhau.

a) Nguyên tắc gieo vần

Thể thơ thất ngôn có nhiều cách để gieo vần:

  • Vần tréo hay còn gọi là gieo vần cách

Ví dụ:

Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn,

Tuổi hai mươi đến, có ai ngờ!

Một hôm trận gió tình yêu lại:

Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ.

Huy Cận

Để câu thơ được nhịp nhàng hơn, các tiếng 2, 4 và 6 trong câu nên gieo theo theo vần: B – T – B hoặc T – B – T.

Ví dụ:

Bốn bề ánh bạc biển pha lê (B – T – B)

Sương bạc làm thinh khuya nín thở (T – B – T)

Nguyệt cầm – Xuân Diệu
  • Vần ba tiếng bằng

Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong,

Hôm xưa em đến, mắt như lòng,

Nở bừng ánh sáng. Em đi đến,

Gót ngọc dồn hương, bước tỏa hồng.

Huy Cận
b) Luật thanh

Theo nguyên tắc, tiếng thứ 2 là bằng thì tiếng thứ 4 phải là trắc, và ngược lại.

Bảng luật như sau:

+ B + B + T B

+ B + T + B B

Hoặc:

+ B + B + B T

+ T + B + T B

Nhưng nhiều khi câu thơ cũng không theo luật đó.

Có hai cách để bài thơ được nhịp nhàng trong các tiếng thứ 2, 4 và 6 trong câu:

  • Thứ nhất:

– Câu 1 B – T – B

– Câu 2 T – B – T

– Câu 3 T – B – T

– Câu 4 B – T – B

Ví dụ:

Bốn bề ánh nhạc biển pha lê

Chiếc đảo hồn tôi rộn bốn bề

Sương bạc làm thinh. Khuya nín thở

Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê

Nguyệt cầm – Xuân Diệu
  • Thứ hai:

– Câu 1 T – B – T

– Câu 2 B – T – B

– Câu 3 B – T – B

– Câu 4 T – B – T

Ví dụ:

Phơ phất ngoài hiên, dáng liễu hoa

Sương sa man mác gió xuân tà

Cảnh khuya gợi nỗi niềm xa xứ

Ánh nguyệt soi lầu chỉ bóng ta

3. Các tác phẩm tiêu biểu

Trăng – Xuân Diệu

4. Tham khảo

– Internet

Daovien.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *