1. Thông tin

– Tên gọi Chử Cù Vân (渚衢雲) hay Chử Vi Tử (渚微子)

– Sinh tại thôn Chử Xá, xã Văn Đức, Văn Lang (nay thuộc huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội, Việt Nam).

Mất tại thôn Chử Xá, xã Văn Đức, Văn Lang (nay thuộc huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội, Việt Nam).

– Nhân vật trong huyền sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Con trai là Chử Đồng Tử.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Thời đại Hồng Bàng.

– Sống bằng nghề mò cua bắt ốc.

– Lần cháy nhà nên mất hết của cải, chỉ còn một chiếc khố, hai cha con thay nhau mặc.

Đến khi lâm chung, vì thương cha nên Chử Đồng Tử đã liệm khố cho ông.

4. Tham khảo

Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *