1. Thông tin

– Tên gọi Thiếu Điển (少典)

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Đang cập nhật…

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Nữ Đăng.

– Theo truyền thuyết thì là phụ thân của Hoàng Đế, Viêm Đế.

c) Hậu duệ

– Cháu nội là Đế Lâm Khôi

3. Cuộc đời và sự nghiệp

– Có thông tin Thiếu Điển là tên một quốc gia bộ lạc tồn tại trong thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế trong lịch sử Trung Quốc.

Theo Sử ký mục Tần bản kỷ có nhắc đến tên này, đại là: Đại Nghiệp (tức Cao Dao) lấy con gái của bộ lạc Thiếu Điển (là Nữ Oa) mà sinh ra Đại Phí (tức Bá Ích).

4. Tham khảo

a) internet

Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *