1. Thông tin

– Đang cập nhật…

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Đang cập nhật…

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Thiếu Điển.

– Theo truyền thuyết thì bà là mẹ của Hoàng Đế, Viêm Đế.

c) Hậu duệ

– Cháu nội là Đế Lâm Khôi

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Năm 3220 TCN sinh Thần Nông sau khi thăm vùng Hữu Oa và nhận linh hồn của một con rồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *