Thể thơ ngũ ngôn

1. Thông tin cơ bản về thơ ngũ ngôn

Thơ Ngũ ngôn hay còn được gọi là thơ năm chữ. Xuất phát từ Thơ Mới.

2. Kết cấu về thể thơ ngũ ngôn

Thơ năm chữ được viết xuyên suốt mỗi câu 5 chữ nối tiếp nhau.

a) Nguyên tắc gieo vần

Thể thơ năm chữ có nhiều cách để gieo vần:

  • Vần tréo hay còn gọi là gieo vần cách

Ví dụ:

Hôm nọ em biếng học

Khiến cho anh bất bình,

Khẽ đánh em cái thước

Vào bàn tay xinh xinh

Nguyễn Xuân Huy
  • Vần ôm, hay còn gọi là gieo vần liền

Ví dụ:

Em không nghe rừng thu,

Lá thu kêu xào xạc

Con nai vàng ngơ ngác

Đạp trên lá vàng khô?

Lưu Trọng Lư
  • Vần ba tiếng bằng, Các câu 1, 2 và 4 cùng vần

Ví dụ:

Tuyết rơi mong manh buồn

Ga Lyon đèn vàng

Cầm tay em muốn khóc

Nói chi cũng muộn màng

Cung Trầm Tưởng
b) Luật thanh

Theo nguyên tắc, tiếng thứ 2 là bằng thì tiếng thứ 4 phải là trắc, và ngược lại.

Bảng luật như sau:

+ B + B B

+ T + B B

Hoặc

+ T + T T

+ B + T B

Hay

+ B + B T

+ B + T B

Hoặc

+ B + B B

+ B + B T

Nhưng nhiều khi câu thơ cũng không theo luật đó.

3. Các tác phẩm tiêu biểu

Đi chùa Hương – Nguyễn Nhược Pháp

Khách lạ đường rừng – Nguyễn Bính

4. Tham khảo

– Internet

Daovien.net

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *