Thể thơ senryuu

1. Thông tin về thể thơ senryuu

Thể thơ senryuu (川柳) là thể thơ của Nhật Bản. Có nguồn gốc từ thế kỷ XVII và nhanh chóng lan truyền trong thế kỷ XVIII.

Sở dĩ tên gọi như hiện nay vì có xuất phát từ bút danh Senryu của Karai Hachiemon (? – 1790) người đứng ra làm các tuyển tập thơ trào lộng 17 âm tiết.

Senryuu có cấu trúc giống như thể thơ haiku, gần với thơ ca dân gian vì giàu tính hài hước và thường không có tên tác giả, nhất là các tác phẩm trước thời hiện đại.

2. Kết cấu của thể thơ senryuu

Tương tự như thể thơ haiku, có 3 câu bao gồm 1 câu 5 chữ, 1 câu 7 chữ và 1 câu 5 chữ

5 – 7 – 5

Điểm khác biệt là thể thơ này có nội dung cực kỳ tự do, viết tất cả những gì mình thích.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *