Thể thơ sedoka

1. Thông tin về thể thơ sedoka

Thể thơ sedoka (旋頭歌 toàn/tuyền đầu ca, tức thể thơ lặp lại phần đầu). Là thể thơ truyền thống của Nhật Bản. Phát triển cùng thể thơ choka trong thời Nara rồi về sau không còn được ưa chuộng.

2. Kết cấu về thể thơ sedoka

Thể thơ sedoka mỗi bài có 38 âm tiết, chia 6 dòng.

5+7+7 và 5+7+7

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *