Thể thơ choka

1. Thông tin về thể thơ choka

Thể thơ choka (長歌, trường ca) còn được gọi là nagauta. Là thể thơ dài truyền thống của Nhật Bản. Thướng được viết theo thể loại sử thi và hầm lò.

2. Kết cấu về thể thơ choka

Thể thơ choka không giới hạn về số câu, có khi dài đến 150 câu.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *