Lê Nguyên Long (1423 – 1442)

1. Thông tin – Tên gọi: Lê Nguyên Long (黎元龍)...