Phường Hòa Minh

1. Thông tin – Tên đầy đủ: Phường Hòa Minh,...