Ngô Trác (1724 – 1785)

1. Thông tin – Tên gọi: Ngô Trác hay Phạm...