Ngô Trí Khiêm (? – ?)

1. Thông tin – Tên gọi: Ngô Trí Khiêm Thuỵ...