Ngô Phúc Trừng (1520 – 1596)

1. Thông tin – Tên húy: Ngô Phúc Trừng Tên...