Ngô Bá Kiên (? – ?)

1. Thông tin – Tên gọi: Ngô Bá Kiên –...