Xuân nồng nàn – Xon

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Xuân nồng nàn

– Tác giả: Xon

– Thời gian sáng tác:

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Có nhiều điều để nói với mùa xuân.

Không biết bắt đầu từ đâu nên mình im lặng.

Em ngồi xích lại gần anh thêm, mưa đen và đêm trắng.

Có nhiều điều muốn nói với em nên anh cầm tay.

Thế nhé em mưa nói hộ anh rồi.

Không khí lạnh đổ bộ về miền bắc.

Cám ơn nàng xuân mang hơi giá theo cùng.

Có nhiều điều muốn nói nên anh chỉ nói lung tung.

Em muốn hiểu thế nào?

Miễn em cười nhiều hơn một chút.

Mùa xuân của em cho anh là viên kẹo ngọt.

Vì quan trọng cách trao quà nên em tặng bằng môi.

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *