Trống rỗng – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Trống rỗng

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 26/07/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Tháng Bảy

Mùa nước nổi

Đi nơi đâu thấy dưới bóng cô hồn

Mưa lất phất

Mà chẳng có nổi châm ngôn

Nào nét vẽ, lời thơ, câu hát

Lật lại từng trang tác phẩm

Cuối cùng rồi vẫn rỗng tuếch hư vô

Nhiều khi thấy những điều mình cố gắng

Chẳng để làm gì khi gửi bài sẻ chia

Lời khen ngợi, hay fans cuồng cũng vắng

Đợi tâm hồn như chiếc lá mùa đông

Chẳng phải kiếm những món quà bằng vật chất

Nhưng thỏa mãn nỗi lòng

Xin cho tôi biết với

Để có những lý do

Tiếp tục chuyến phong trần

Dẫu nụ cười như thuở chẳng nên thân

Chiếu món lòng đạm bạc

Bởi chẳng thể xoay mãi mình phờ phạc

Vốn cạn rồi thao thức mối thương tâm

Đủ để biết vươn cao với tinh thần

Không tràn trề cũng lóe lên niềm hy vọng.

Tháng Bảy

Mưa rơi theo lũ cuốn

Trôi dạt đi bóng nắng đầu mùa

Trời mây bay u sầu ảm đạm

Sóng ở đâu?

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *