Tìm đâu – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Tìm đâu

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 04/07/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Đi tìm quãng đời còn lại

Những tương lai chẳng đợi chẳng chờ

Ngày xuân bước nhanh chân thơ dại

Cung đàn, bức họa hay câu thơ?

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *