Thực tế – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Thực tế

– Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 18/4/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Kẻ đạo sĩ nói những lời chính nghĩa

Rồi cuối cùng cũng bỏ ta mà đi

Đâu xa xôi từ những điều mai mỉa

Đã xảy ra trong chân thật còn gì

Người dạo bước trong nhân gian rộng lớn

Dòng thời gian cứ lẳng lặng trôi dần

Hết hôm nay thì ngày mai sẽ khác

Lối suy nghĩ cũng thay đổi thần quân

Nên tất cả đừng tin vào lời nói

Đừng ảo vọng đến khuất mắt tương lai

Nhìn hiện tại đã hành động đúng đắn

Để ngẫm xem diễn tiến vẫn xuôi dài.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *