Thôn Càng Nộc, xã Hòa Phú. Chung tay xây dựng Nông thôn mới – Bùi Thị Xoan

Càng Nộc, thôn tôi thật tự hào

Trong Ban lãnh đạo ngành nào cũng hăng say

Bí thư lãnh đạo cao tay

Thôn trưởng, thôn phó bắt tay thực hành

Nhân dân tuyệt đối trung thành

Theo đường lối Đảng quyết giành điểm cao

Hội người cao tuổi mừng sao

Nông dân tập thể cùng vào chung tay

Thanh niên – Phụ nữ hăng say

Thể thao văn hóa giành ngay điểm mười

Càng Nộc em rộn tiếng cười

Theo đường lối Đảng người người thi đua

Công tác dân vận chẳng thua

Đường bê tông hóa cũng vừa làm xong

Hai nhịp cầu nối thong dong

Lăng Tính – Bó Quất vui lòng bà con

Đường to cho tới ngõ mòn

Đường làng ngõ xóm chẳng còn như xưa

Lý tưởng của Bác dẫn đưa

Theo đường lối Đảng dân vừa ấm no

Điện đường trường trạm chẳng lo

Vì dân độc lập tự do hòa bình

Bác lo cho dân trọn đời mình

Bác cho ta cả công trình ngày nay

Nông thôn nay đã đổi thay

Mười chín tiêu chí con nay thực hành

Càng Nộc chúng em xứng danh

Đứng đầu toàn xã dã giành điểm cao

Càng Nộc em thật tự hào

Toàn dân đoàn kết bước vào kỷ nguyên.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *