Thợ vẽ – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Thợ vẽ

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 04/07/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Ờ thì

Chuyện chẳng có gì to

Chỉ là thằng dân vẽ

Suốt đường đời chẳng tỏ ra mạnh mẽ

Những ngọt ngào gửi vào những bức tranh

Người chăm chút để phong cách hiền lành

Đổi lại, những ngày cặm cụi

Thời chỉ có giấy trắng và cọ

Lòe loẹt những màu

Sau một quãng đã thấy nông sâu

Lòng người tự trải

Cũng có lúc thả hồn mình mê mải

Ngẩng mặt lên ánh dương đã đứng con sào

Mọi tình huống đều lặp lại giống nhau

Nhạt nhòa hai mắt kính

Có bóng dáng ấy yêu kiều phỉnh nịnh

Mượn gì cũng được

Chứ khó nhất là đôi tay

Bởi cuộc sống đã nặng gánh chất đầy

Từng đắm chìm ngọn bút

Duy những thức dễ dàng hẫng hụt

Tẩy nhẹ là đi luôn

Trời thay đổi làm tâm trạng buồn buồn

Lại lôi tranh ra cọ.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *