Sa mạc – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Sa mạc

– Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 07/04/2019

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Tự cho mình là bãi cát dài trắng xóa

Đi, đi mãi mà chẳng thấy hết đường

Nắng chiếu xuống sinh ra lòng ảo tưởng

Vài cây bụi và lác đác gốc xương rồng

Ai có thấy hồ nước ở đâu không?

Hay gió nóng, không bao giờ biết khát

Giữa khô khan chơi vơi lòng ngột ngạt

Thấy bên đời cô độc một nỗi niềm

Tự cho mình một lối bước đi riêng

Không so sánh, suy bì hay chen lấn

Kẻ ngược xuôi tủi hờn trong lận đận

Nhác bóng hình ngập ngừng trên đôi môi

Này bạn ơi, đừng kiếm đâu xa xôi

Trên lối cũ hay tiên phong đường vắng

Có đôi khi trong đêm đen tĩnh lặng

Chiếc bóng hình cũng bỏ bạn mà đi

Chợt là cát, chợt thức giấc hoài nghi

Gieo cơn bão vẫn quay cuồng xoáy ốc

Dẫu trăm năm trong một thiên nằm mộng

Bờ cát dài chỉ có cát mà thôi.

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *