Phố cũ – Phong Lục

1. Thông tin

Tên tác phẩm: Phố cũ

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 19/01/2019

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Ngày xuân đã sang

Đèn đường đã thắm đỏ

Con đường xưa bỏ ngỏ

Một mùa xuân không tên

Những con người không quên

Những con người ở lại

Ngày xuân còn đi mãi

Với màu của thời gian

Dù là trôi miên man

Dù trôi vô cùng bờ bến cũ

Thì vẫn còn là đóa nụ

Mỗi một mùa đi qua

Nơi nào ta ngân nga

Nơi nào ta thiết tha

Nhộn lòng hay bờ bãi

Trông một mùa rất xa.

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *