Phải thật khỏe – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Phải thật khỏe

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 26/05/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Muốn thành công thì phải thật khỏe mạnh

Sự chưa thành thì yếu đuối cho ai xem

Chí khí ta lớn mà mắt ta kèm nhèm

Thì nhìn sao được thấu, trông sao rộng

Rồi tất cả sẽ chỉ như giấc mộng

Sẽ mãi chìm trong ước muốn nhỏ nhoi

Không khỏe mạnh sao giữ được cuộc đời

Khi gánh nặng đè lên vai quá lớn.

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *