Nó – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm:

– Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác:22/03/2019

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Nó đã đủ lớn để nói về chính sự

Nên ta cứ nghiêm túc mà tỏ bày

Dù cuộc sống cũng lúc đúng, lúc sai

Nhưng phiến diện; ai chu toàn, hoàn hảo

So với tuổi, đôi khi nó khó bảo

Cứ một mực theo ý thích nó làm

Việc lớn bé giang tay hết, nó kham

Dù dân chúng đôi khi cũng khó chịu

Nhưng sức trẻ, nó đã làm xoa dịu

Bằng nhiệt thành, phóng khoáng, lưu tâm

Bằng chăm lo, nghiên cứu trong âm thầm

Không toan tính, thu gom cho bản ngã

Gương của nó dẫu không là tất cả

Nhưng cũng là đốm sáng để noi theo

Tuy không thể kể chi li mọi điều

Thì phải gắn nó vào trong hàng ngũ

Dân không tranh đấu, ắt dưới trên một mũ

Luật không hà khắc, thành ngang dọc dài tay

Khi xã hội biến tướng mắc giăng đầy

Cao như thấp, xa gần, giàu nghèo điên đảo

Nhìn xa xôi thực lòng hay giả mạo

Cứ luân phiên lật ván trở mông lung

Bằng thay đổi suy cho vế đủ dùng

Không thừa thãi, thiếu phần nhằm nghi kỵ

Ai cũng muốn lo cho mình đầy bị

Mà lòng người thì chẳng đáy mưu mô

Danh thiên hạ dâng đầy rẫy tư đồ

Xem ra cũng một bầu trời rỗng tuếch

Trước cao kiến, sau mưu cầu sai lệch

Khiến chẳng ai còn có thể tin ai

Rồi dây dợ nối theo nhau hàng dài

Muốn chắc chắn phải kéo bè, kéo cánh

Nó cũng thấy bao nhiêu điều sắc lạnh

Để mà bàn, mà kể, mà suy tư

Mọi lo lắng thời cũng phải từ từ

Nhìn sau trước, dưới trên, ngang dọc

Còn tương lai nó nhờ chăm học

Mới mang về thêm sự đổi thay

Cũng còn xem với lời nó tỏ bày

Có thiết thực ở trong thời của nó.

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *