Niềm tin trọn vẹn – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Niềm tin trọn vẹn

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 05/07/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Vì ở bên em, anh mới thấy chính mình

Vì ở bên em, anh thấy em chính là em

Không lừa dối, không che đậy, không có những xung đột nhỏ nhen

Có vị tha, có dung hòa, có những rung động nhiều lần nhận thấy

Ngỡ sẽ chẳng bao giờ

Sau những lần từng trải

Vượt qua bao lo sợ

Lại thấy những nắng mai

Anh không sợ sau này mình cô độc

Chỉ sợ rằng người đó chẳng là em

Không lo lắng những người che chở

Chỉ sợ rằng bên em chẳng là anh

Những nẻo đường bước đi nông nổi

Dặn dò tựa vào vai anh

Bởi sẽ có anh đi cùng em mà

Vậy thì trong mọi thứ

Em có cùng anh cố gắng không?

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *