Ngang lối – Phong Lục

1. Thông tin

Tên tác phẩm: Ngang lối

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 03/01/2019

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Em ơi, con đường thì chật hẹp

Trời mưa hoài, ta mang những chiếc ô

Người ngược xuôi chen nhau thời không đẹp

Xanh đỏ tím vàng trên tay người mấp mô

Giá có biết những lòng người là tri kỷ

Ta chung ô cho đỡ chật, đông người

Mưa cứ khiến mắc giăng màn thành lũy

Cách biệt nhau biết mấy cuộc lại gần

Đường mưa ướt vội vã bước đưa chân

Men theo lối vẫn theo nhanh từng nhịp

Ô chen lấn tách chia không theo kịp

Bước theo sau hay vượt mặt khôn cùng

Chỉ biết ước lại gần hơn chút nữa

Nói một lời:

“Đừng đi nghênh ngang. Ngay ngắn lại đi em!”

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *