Mùa bão – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Mùa bão

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 11/06/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Mùa bão…

Gió nổi từng cồn trời mây trắng xóa

Chốc chốc lại hòa mấy cuộn mây đen

Mưa không ngớt từ phố đã lên đèn

Từ sáng sớm tinh mơ

Đến giữa trưa trời vẫn ngủ

Mùa bão

Mây chẳng xanh như ngày nắng hiền hòa

Mưa ngập đường, ngập lối

Tạt cả vào làn xe trôi hai ngả

Cây cối đung đưa

Cành rơi lả tả

Mùa bão cứ trôi nhưng lòng người vẫn lạ

Chẳng phải người theo mùa bấy lâu nay

Chợt nhận ra, mình đã yêu mùa bão

Hơn bây giờ lối đường bão song song

Người yêu nước vẫn truyền thống đồng lòng

Thấy đàn áp mới gồng mình lên cơn bão

Gió vẫn thổi, càng thêm người ảo não

Bão thiên nhiên hay người hóa cơn điên

Gây tàn bạo đập phá khắp mọi miền

Chẳng thêm phần giá trị

Nếu mưa trời theo luân phiên bi lụy

Há chẳng phải quy luật của dương gian

Còn yêu nước để thanh khiết nồng nàn

Hãy mang “Trái tim nóng” nhưng “Đầu phải lạnh”

Chứ không phải nổi mưa mang sức mạnh

Để gà nhà xâu xé mổ lẫn nhau

Ví tương lai Quốc gia có mạnh giàu

Thì tiên quyết, phải đồng lòng Đoàn Kết

Thấy mưa chưa?

Bão dần trôi sạch hết

Ta lầm lụi dựng lại mái hiên rơi

Ta đan lại hàng rào ngã tả tơi

Ta cắm cọc cho cây non đang nghiêng ngả

Ở trong ta không người dưng nước lã

Là đồng bào, là chính những anh em

Là tương thân, dòng máu đỏ, ruột mềm

Khi tàn sát, bí bầu giàn đổ cả

Bão vẫn nổi

Nhưng người nên thay đổi

Đừng trải dài như mùa bão luân phiên

Để vẫn giữ bốn mùa mưa hiện diện

Ta đưa tay, lòng dạ vẫn bình an.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *