Mời các cụ làm thơ mừng hội – Bùi Thị Xoan

Làm thơ mừng hội tuổi cao

Thật là chẳng khó chút nào ai ơi

Ngày ta cứ dạo thảnh thơi

Chiều về ngồi nghỉ, ngồi xơi nước trà

Cụ ông rồi cả cụ bà

Ung dung ngắm cảnh thế là làm thơ

Bây giờ đời đẹp như mơ

Chẳng còn cái cảnh mịt mờ tối tăm

Ngày xưa cơm chẳng đủ ăn

Áo không đủ mặc, đêm nằm không chăn

Bây giờ chẳng phải băn khoăn

Cá ngon, cơm trắng chẳng ăn được nhiều

Theo lời Đảng gọi mọi điều

Ta mà liệu được rất nhiều niềm vui

Làm thơ đi các cụ ơi

Nông thôn đổi mới đẹp tươi từng ngày

Mười chín tiêu chí làm ngay

Cây cao bóng cả lúc này là ta

Các cụ như thể cây đa

Vươn cành tỏa mát bao la đất trời

Là tấm gương trong sáng ngời

Để cho con cháu đời đời noi theo

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *