Lòng anh – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Lòng anh

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 24/04/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Em bảo anh:

Nói chuyện bình thường thôi!

Như ngày ấy mình từng đã nói.

Không trầm lặng cũng chẳng hề sôi nổi,

Những ngọt ngào, êm dịu để cho nhau.

Em bảo anh:

Thời gian trôi qua mau,

Để anh khác và tính anh cũng khác.

Trong suy tư cứ thấy lòng bàng bạc,

Chẳng vui tươi như cái thuở đầu tiên.

Em nhắc anh:

Ngày xưa ấy rất hiền,

Anh chăm chút cho em từng bước nhỏ.

Nay bao nhiêu, lời anh đều bỏ ngỏ,

Đã chẳng coi em là bạn hay sao?

Nhưng em ơi, còn anh những ước ao,

Đi đâu mất, em mang đi đâu mất!

Từ khi ta buông lời thương giành giật,

Em có còn ở lại với anh đâu.

Ngày còn lại thoang thoảng nỗi nông sâu,

Anh chỉ nhớ để gợi niềm nói ý.

Trong khi em không thấy lời thi vị,

Đến suốt đời, em nói anh đổi thay!

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *