Lời nức nở – Phong Lục

1. Thông tin

Tên tác phẩm: Lời nức nở

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 18/02/2019

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Ôi…

Thế giới này xa lạ

Dưới trần ai, bỏ quên

Những chuyến sầu muôn dặm

Nhuốm lòng sâu màn đêm

Đời có những chuyến xe dài tít tắp

Người có những sải rộng lạc loài

Tâm ta biến thêm bao điều bi lụy

Cứ thả trôi theo con sóng ra ngoài

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *