Lạc – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Lạc

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 29/07/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Lục khắp nơi

Nhà không có muối

Chỉ vẻn vẹn vài gói cà phê

Trót lỡ tay

Rót đầy cốc nước

Mộng xa vời, đằng đẵng, lê thê

Bỏ một gói

Hai gói

Ba gói

Vẫn chập chờn một mực bơ vơ

Dạ chưa đầy

Đang tay nốc cạn

Trọn đêm dày

Mất cả hồn thơ.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *