Kết thúc mọi chuyện – Phong Lục

1. Thông tin

Tên tác phẩm: Kết thúc mọi chuyện

Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 20/04/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Thôi xong rồi!

Mắt tôi đỡ mỏi

Đôi chân này đỡ phải chạy thong dong

Người biệt tích xa xôi không ngoảnh lại

Những tự sự trong đời!

Tôi đợi nàng thơ như chuyện kể không gian

Mà nũng nịu trên tay người tiên lão

Tôi cung kính những cơn mơ mờ ảo

Sự chẳng phải mong chờ!

Băng mấy gian nan tìm một vòng đảo ngược

Đêm cầm điện thoại giật mình thức bâng khuâng

Rồi vội vã lần tìm trong bóng tối

Một hi vọng xa vời

Những bực bội chẳng bao giờ đuổi kịp

Cứ quẩn quanh rồi tan vỡ nhạt nhòa

Mà nào đâu có ngừng thở qua loa

Có lẽ tôi trật nhịp.

Thôi xong rồi

Mắt tôi đỡ mỏi

Trong bóng tối

Nằm yên nghe đêm trôi!

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *