Inemuri – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Inemuri

– Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 16/4/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Cuộc sống nhỏ, dòng đời vội vã

Việc hoàn thành lại lỡ mất ở ăn

Không ham mê chẳng đạt đến chuyên cần

Đời quá ngắn, tìm nhau dài vô tận

Bên góc tường hay bên ghế đá

Ngồi xe buýt hay giường ngủ buông chân

Ta thiếp đi trong chốc lát tinh thần

Nhằm lại sức để đứng lên chiến đấu

Những đôi tay vàng chen hư cấu

Đã say sưa tạo hiện thực trong vời

Dù chẳng bằng luôn ngất ngư muộn điệu

Giá trị nào cho cuộc sống chơi vơi

Cũng đâu phải chỉ hôm nay mới vậy

Có lúc trước dòng dã mấy hôm liền

Mà căng mắt, mà lao động liên miên

Ta rối bời đang đi tìm chân lý.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *