Hữu ý – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Hữu ý

– Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác:28/03/2019

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

“Đầu tiên hãy nói nhớ em đi!

Và hãy hỏi em đang làm gì

Vài lời quan tâm thật sâu sắc

Đơn giản vậy thôi, anh làm đi!”

*

Ta quen nhau từ bao giờ vậy nhỉ?

Là cố tình hay bất chợt thoáng qua

Em phóng khoáng đưa ra lời gợi ý

Anh vô tư chẳng biết cách giao hòa

Người hữu ý, kẻ vô tình rảo bước

Lá vàng rơi, vô định gió lùa bay

Đi cùng nhau sao mỗi người sau trước

Thoảng vụt qua bên đời anh nào hay.

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *