Hoa nắp ấm – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Hoa nắp ấm

– Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác:20/03/2019

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Giả làm những đóa hoa trong trắng

Đùa với gió, với mây, với những giọt sương

Khiến nắng mai cùng những khiêm nhường

Gieo những nụ trầm trồ ong bướm

Hoa càng thắm, càng khoe hơi hướng

Càng khiến lòng rót mật đơm hương

Càng say mê khoe sắc bóng hường

Rồi giết chết mảnh trời bất hạnh

Càng sâu cay, càng thêm sắc lạnh

Thói nhu mì biến mất đâu đây

Tràn tinh khiết một sớm mai đầy

Ngập tinh thể bốn mùa hiu quạnh

Cây đươm hoa không nhường góc cạnh

Lá mảnh mai và bóng thong dong

Trên lối bước ai không muốn ngắt

Nhưng hương hoa đã ngỏ côn trùng.

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *