Em là đam mê – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Em là đam mê

– Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 05/04/2019

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Anh ngồi ôm cọ vẽ

Nét mực nhòa thời gian

Giữa nhặt thưa, quạnh quẽ

Khi đong đầy mơn man

Gió chẳng đợi khung trời mở cửa

Khẽ lách mình vào giữa dương gian

Thổi tung những giấy anh vẽ giở

Khiến cơn mơ anh vội bẽ bàng

Anh chẳng tiếc công mình sáng tạo

Tiếc niềm tin đã đặt vào bức tranh

Màu xanh đỏ đã hòa làm một

Hóa một màu, như màu máu tim anh

Vì cứ ngỡ vẽ em mãi mãi

Chẳng đổi thay một quãng duyên tình

Anh lặng lẽ trước khuôn trăng ấy

Có gôm nào xóa được bóng hình?

Anh hất gió, hất luôn giá vẽ

Bẻ bút chì, xé giấy vứt đi

Đổ cả những tương lai mờ mịt

Không có em còn vẽ làm chi?

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *