Đối thơ – Thu Hiền ft Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Đối thơ

Tác giả: Phong Lục – Thu Hiền

– Thời gian sáng tác: 24/10/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Thu Hiền:

Đông về thu đã hay chưa

Cây chưa thay lá hay còn ngóng trông

Hay là cây thiếu nắng hồng

Như lòng ai đó nhớ mong một người.

Phong Lục:

Giấc mộng mênh mông, giấc mộng tàn

Gợi đến xuân thì bỗng tan hoang

Đông sang gió cũng soi thêm lạnh

Có giữ được lòng khỏi giá băng.

Thu Hiền:

Vẫn biết gió đông đã nhẹ về

Nhưng lòng vẫn gánh nặng lê thê

Bỏ đi nhưng vẫn còn vương vấn

Vấn vương sợ người vẫn chưa hay

Phong Lục:

Ấy chuyện từ xưa dấu đã rày

Phổ dụng nên đã hiểu được ngay

Tuyết rơi vốn dĩ mang màu trắng

Ướm hỏi xa vời ngay đó đây?

Thu Hiền:

Trắng trời hoa tuyết bay

Ai nhớ ai nào hay

Cành lá buồn héo rủ

Như lòng người đắng cay

Phong Lục:

Con tạo xoay vần khắp đó đây

Âm dương bĩ thái ở trong tay

Vẫy vùng khắp chốn còn mê mải

Nói ra lại sợ chuyện đêm ngày.

Thu Hiền:

Giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi

Giả vờ biết khi đang muốn biết

Phong Lục:

Nào cây chẳng hít khí trời

Chỉ là đêm xuống cây thời đổi thay

Cây với người, cũng dưới mây

Chỉ là ngày nắng mới thay đổi lòng.

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

profile

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *