Đáp nghĩa công Người, Thương binh liệt sỹ – Bùi Thị Xoan

Hãy biết ơn Thương binh liệt sỹ

Người có công dũng khí cho dân

Nước Việt Nam ghi những công trần

Để đền ân toàn dân ghi nhớ

Những kẻ thù phải ghi món nợ

Nợ thương binh liệt sĩ nước nhà

Nợ những người con đã sinh ra

Mang bệnh tật xót xa đau đớn

Những kẻ thù dã man hung tợn

Gây thương binh đau đớn thân nhân

Đã phải mang vết thương trên mình

Bao bệnh binh thực tình khổ ải

Người thương binh đấu tranh từng trải

Mất máu xương chiến thắng kẻ thù

Khi hòa bình người được đắp bù

Hưởng thương tật chống thù giữ nước

Mang trong mình bao nhiêu điều ước

Không phế tàn vẫn ước cho đời

Dù ở đâu vẫn sống đẹp tươi

Quân cụ Hồ, hồn đời cách mạng

Cảm ơn người có lòng dũng cảm

Những thương binh cam chịu hi sinh

Đi làm nhiệm vụ quang vinh

Đánh tan quân giặc cứu tinh nước nhà

Những người là ông là bà

Là anh, là chị đã ra chiến trường

Giờ còn bao những vết thương

Chất độc hóa học còn vương trong người

Sinh con mang dị tật đời

Chiến tranh để lại hại đời thương binh

Nhiều người không con thực tình

Có con không biết bố mình là ai

Thiệt thân cho cả gái trai

Cũng vì sự nghiệp lâu dài vì dân

Vì Tổ quốc, đã quên thân

Góp phần thắng lợi, có phần công lao

Để đất nước được tự hào

Thương binh đã đổ máu đào vì dân

Ơn người vì nước góp phần

Dân ta mãi mãi nhớ phần công lao

Gia đình vẻ vang tự hào

Gia đình vinh dự công lao giúp đời

Ngày thương binh đáp công người

Quà nhỏ tâm đời đáp nghĩa đền công

Hồn thiêng đất nước, núi sông

Đọc những lời chúc gia chung công vàng

Chúc những bà mẹ Việt Nam

Có con công vàng liệt sỹ hi sinh

Đời đời mãi mãi công trình

Ơn mãi gia đình liệt sĩ nước Nam

Gia đình có công vẻ vang

Đời đời mãi mãi công vàng trường lưu.

22/11/2017

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *