Còn hát – Phong Lục

1. Thông tin

Tên tác phẩm: Còn hát

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 15/03/2019

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Tôi với người như một khúc ca ru

Người không hát, nghĩa là tôi cũng mất

Show diễn này, ai ai cùng tất bật

Biết bao giờ trở lại tiếng thân quen

Tôi vẫn những âm ỉ, đóm đang nhen

Vẫn đang cháy theo vần điệu cũ

Để hoa bung khi còn chớm nụ

Để nắng hòa khi mới bình minh

Đời đâu chỉ có những thứ nhỏ xinh

Mà rộng lớn, bao la, hơn thế nữa

Người vẫn hát theo lời ca chọn lựa

Tôi ra đi, biết đến lúc nào

Dòng nhạc viết có biết là bao

Cho từng nốt ngẩn ngơ đường kẻ

Không ngân lên cõi người vắng vẻ

Một mình tôi đơn côi…

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *