Chuyện mua ô – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Chuyện mua ô

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 26/04/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Mùa mưa đến

Trút xuống đời mát rượi

Tan cái nóng, nhưng làm người ướt vai

Kẻ dưới phố theo nhau vào trú đợi

Dưới tán cây hay bến xe buýt chạy dài

Ta lặng lẽ men theo làn đường lộ

Hứng màn mưa như một bóng vô tình

Đến khi thấy đường mưa tràn vô độ

Mới ghé vào quán nhỏ để mua ô.

– Áo mưa chứ?

Còn ô thì mấy loại

Xét lực bền và kích cỡ nhỏ to

Mùa thay đổi ra đường thêm quan ngại

Có ô rồi ra phố chẳng phải lo.

Trời làm vậy, nắng mưa ai phải chịu

Nhìn đường dài che chở tự bản thân

Chưa đủ đầy vo tay an xoa dịu

Giữ những gì còn lại trước tinh thần.

– Cho cháu cái ô đơn!

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *